Caribbean GROUP

* Faisons partie de la solution
* Let's be part of the solution
* An'n mete men pou solisyon

Sound corner / Le coin son.

1 Comments Kita Nago Promo audio1
Posted by Caribvillage on December 7, 2012 at 3:30 PM

Voix de Jean JEAN ROOSEVELT, Princess EUD (Eunide EDOUARIN), André FOUAD, Queen B (Tamara BERTRAND) 

Depart les IROIS 1er janvier 2013

Kita Nago, un défi lancé à nous memes.

Download MP3
     
0 Comments Party Time (Dola Mizik)
Posted by Caribvillage on June 21, 2012 at 1:16 PM
Download MP3
     
0 Comments Don't want to be a player (Dola Mizik)
Posted by Caribvillage on June 21, 2012 at 1:10 PM
Download MP3
     
0 Comments Pa kritike
Posted by Caribvillage on June 21, 2012 at 1:07 PM

Dola Mizik

Download MP3
     
0 Comments Show me the way
Posted by Caribvillage on June 21, 2012 at 1:03 PM

Dola Mizik

Download MP3
Download Transcript
     
0 Comments New York (Dola Mizik)
Posted by Caribvillage on June 21, 2012 at 12:35 PM

New York

Download MP3
Download Transcript
     
0 Comments LINITE (Stars Parade, la fête de toutes les inspirations baties sur le RESPECT)
Posted by Caribvillage on January 29, 2012 at 9:10 AM

www.caribvillage.net

Download MP3
     
0 Comments Stars Parade 2012 (Bande promo)
Posted by Caribvillage on January 22, 2012 at 6:21 PM

Stars parade rive, stars parad: yon vitrin pou montre talan nou yo, konpetans nou yo, yon podium pou voye tout moun monte byen wo.

Star Parad bel fèt tradisyonel Caribbean Group organize chak ane nan moman kanaval la tounen,

rande vou a ane sa a se vendredi 17 fevrie 2012 nan Akademi Polis, Pernier

tem nan se: NOU CHAK GEN YON TALAN.

Atis, journalis, entreprenè, fonksyonè, anseyan, etidian tout mown alawonbadè nan tout sekte ap la pou pote koulè pa yo

Vendredi 17 fevrie, soti 10 zè nan maten pou rive 7 è d swa diaspora ap la, Potoprens ap la pwovins ap la pou pote chalè

Otograf, foto ak tout kalite pèsonalite, presentatsyon, animasyon, envite surpriz, konkou nèg ki pi lou, nèg ki pi kout, nèg ki pi wo, etc.

Pa pèdi tan, kouri inskri vit kom manb Caribbean Group pou patisipe nan gwo activite sa a, ak nan tout lot pwogram Caribbean GROUP ap oganize.

Pou plis enfomasyon rele nan . 36986068 ou ekri nou nan [email protected] yahoo.com

Stars Parade resevwa supò tout sektè andedan kominote a

la près, lekol, associasyon, oganizasyon, institusyon piblik ak prive, patikilie, elatrye.

Pou tout detay sou tout aktivite Caribbean GROUP ak institusyon kap sipote l yo, vizite : WWW.CARIBVILLAGE.NET

Download MP3
     
0 Comments Sou chimen pedi tan
Posted by Caribvillage on November 8, 2011 at 6:37 PM

Voix: Carole DEMESMIN

Texte: Coralin Jean Claude MARTINEAU

Download MP3
Download Transcript
     
0 Comments Lakou Trankil
Posted by Caribvillage on October 29, 2011 at 10:22 AM

Jean Belony MURAT

Download MP3
Download Transcript
     
Subscribe via RSS

Traduction approximative du site

Compteur de pays visiteurs

LEKOL LAVI

            

La plus grande école à ciel ouvert

The biggest school under the sky

Pi gwo lekol anba syel la

STARS PARADE

L'événement star, la fête des créateurs.

chaque année,

le vendredi précédant

les trois jours gras en Haïti,

Stars Parade met sur le podium

les personnalités

de tous les secteurs.


Facebook Like Button

Célébrations & Evénements

Tuesday Apr 24 - Wednesday Apr 25
Tuesday, May 1 All Day
Friday, May 18 All Day
Saturday, Jun 23 at 12:00 AM - Sunday, Jun 24 12:59 AM

Coup d'oeil sur la météo